Committee 2019/20

Chairperson – Jill Murphy
Secretary – Lynda McGuinness
Treasurer – Aishling Murphy
Registrar – Padraig Barrett
PRO – Eimear Gormley       gormleyeimear@gmail.com
Children’s Officer – Teresa Kealy
Coach Liaison – John Grant
Fixtures Co-Ordinator – Robert O’Brien
Officials Co-Ordinator – Mary Flynn                                                          Parent Co-Ordinator Officer – Louise Ferry
Grievance Committee –

Deirdre McHugh deirdremchugh@hotmail.com

Anne McDaid amcdaid@eircom.net

Maureen O Donnell maureen.pod@hotmail.com